Fotografie

De meeste foto’s zijn aan het water gemaakt. Ik werk meestal in series en zoom in op details. Dat kunnen reflecties van de omgeving op het Het wateroppervlak zijn of een stuk hout dat in de rivier drijft. Toeval speelt een grote rol. Meestal fotografeer mijn onderwerp zo dat het min of meer  abstracte beelden  worden ofschoon ik de realiteit als uitgangspunt neem.

De eerste serie rechts boven heet ‘lichtspel’. Reflecties van de omgeving op het wateroppervlak. De laatste serie heet ‘golfslag’ . Rivierklei met ijzererts gefotografeerd in de golfbeweging van het water.

De Waal als waterweg maakt het aantrekkelijk om langs de oever industrie te vestigen. De steenfabrieken vanwege de aanwezigheid van rivierklei maar ook grind en zandwinning. De staalindustrie en aanverwante bedrijven zoals smederijen. l

Gemengde technieken

Schilderijen  op canvas met gips en klei en hout erin verwerkt. Textuur en materie (en tactiele ervaring van de ‘huid’) zijn belangrijk. Tekeningen, fotocollages, monotype’s en andere druktechnieken zoals frottage. Natuurfragmenten en natuurlijke processen zoals verwering, erosie en corrosie.. Vergankelijkheid en kwetsbaarheid op macro- en microniveau.

on being blue

Ruimtelijk werk

Mijn sculpturen bestaan materialen die ik vind langs het water. De kunnen organische materialen zijn zoals hout of botten. Maar ook objecten afkomstig van scheepvaart, de baksteen- of staalindustrie die langs de rivier te vinden is (of was) . Van deze voorwerpen maak ik assemblages.  De huid van het materiaal is aangetast door de tijd en door de elementen.